Logo
  • Việt Nam
  • English

Tin tức & sự kiện

Kiến trúc xây dựng thiết kế thi công giàn không gian
Thứ tư, 16:01 Ngày 09/05/2018
Kiến trúc xây dựng thiết kế thi công giàn không gian. Hai khía cạnh đầu tiên, với thi công giàn không gian mái vòm, bán kính có thể đạt được và góc thay đổi. Có thể liên quan trực tiếp đến số lượng thanh giàn và nút bi sắt trong sản xuất thi công giàn không gian và thiết bị truyền động. Nguyên tắc hoạt động của thi công giàn không gian lớp dưới cùng chứa hai lần càng nhiều lực truyền động như bộ truyền động với giàn không gian thép lớp dưới cùng một phần.
Các thông số kỹ thuật thiết kế thi công giàn không gian
Thứ tư, 16:21 Ngày 11/04/2018
Nhà sản xuất khung và thành phần khung giàn không gian tại Việt Nam tập trung vào các chi tiết giàn không gian. Khung giàn không gian đang được sử dụng ngày càng nhiều trong ngành xây dựng để tạo ra các cấu trúc nhịp lớn mang lại sự tự do di chuyển và không gian nâng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả và độ bền của chúng, một nhà sản xuất khung giàn không gian chuyên nghiệp như Công ty Cổ Phần TINTA VN cần sở hữu kiến ​​thức sau đây về các khía cạnh thiết kế thi công giàn không gian của nó. 

GIÀN KHÔNG GIAN TINTA

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TOP